Waterschap zet SmartBall in

364

Waterschap Brabantse Delta heeft als een van de eerste in Nederland de SmartBall ingezet. Hiermee heeft zij de staat van de afvalwaterpersleiding tussen Moerdijk en Hoeven in beeld gekregen.

De SmartBall is een slim instrument dat lekkages, luchtophopingen en vervuiling in de leiding kan ontdekken. De bal rolt over de bodem van de leiding met de stroom afvalwater mee. Het groot voordeel hiervan is dat de leiding niet hoeft te worden afgesloten.