Provincie reageert positief op alternatief voor windmolens A16

529

De gemeenten Moerdijk en Drimmelen hebben samen met de bewonerswerkgroepen een alternatief bedacht voor de windmolens langs de A16. Dat plan is maandag overhandigd aan de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Erik van Merrienboer ziet het alternatief als een serieuze optie.

In het huidige voorstel van de provincie komt er een rij van vier en een rij van zes molens bij Klaverpolder. De inwoners van de gemeenten Moerdijk en Drimmelen zien dat niet zitten. Zij stellen voor om beide rijen zo ver mogelijk naar het westen op te schuiven, zodat de overlast voor de woningen direct ten oosten van het stationsgebied minder wordt. Ook willen zij dat in de rij van vier molens het meest noordelijke exemplaar wordt geschrapt. Hiermee houdt het dorp Moerdijk vrij zicht naar het oosten. Een definitief oordeel velt de provincie in het voorjaar van 2018.