Onderzoek naar verkeersdrukte in Willemstad

618

Zodra het werk aan de Landpoortstraat is afgerond, houdt de gemeente Moerdijk verkeerstellingen en snelheidsmetingen in de Voorstraat van Willemstad. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van VVD-raadslid Danny Dingemans. Hij vroeg onder andere om te onderzoeken wat de aard en omvang is van het te hard rijden in het vestingstadje. 

De wegen in Willemstad voldoen volgens het college aan de inrichtingseisen van een 30 km-zone. Bij de inrichting is rekening gehouden met het cultuur-historisch karakter van de wegen. In de Voorstraat zijn om de 60 à 100 meter stroken aangebracht die de ‘kinderkopjes’ onderbreken. Hier is bewust niet gekozen voor verhoogde plateaus. Deze geven een grotere kans op trillingsschade aan woningen. Voor het aanbrengen van wegversmallingen is geen ruimte.