Misstanden bij Moerdijkse palletbedrijven

623

Acht palletbedrijven in de gemeente Moerdijk zijn dinsdag 10 april gecontroleerd. Daarbij werden de nodige misstanden geconstateerd. 

Een aantal bedrijven had niet voldaan aan de verplichte tijdregistratie volgens de Arbeidstijdenwet. In twee gevallen werden gasflessen onveilig opgeborgen. Eén bedrijf betaalde zijn werknemers minder dat het wettelijk minimumloon. Op enkele plaatsen was sprake van een arbeidsonveilige situatie omdat werd gewerkt met ongekeurde middelen. Ook zijn twee machines stilgelegd. Bij één bedrijf waren twee mensen met een uitkering aan het werk. Dit wordt nader onderzocht. Bij meerdere bedrijven volgt een nader administratief onderzoek in verband met de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag.