Meer aanvragen voor extra schoolbijdrage

542

In 2017 hebben 66 nieuwe gezinnen uit de gemeente Moerdijk een bijdrage aangevraagd van de stichting Leergeld Noord-West Brabant. De bijdrage is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar die mee willen doen aan een activiteit op school, maar die de ouders niet kunnen betalen.

Stichting Leergeld Noord-West Brabant kan een schoolstartpakket beschikbaar stellen. Zo’n pakket bestaat uit schoolspullen voor kinderen die naar de brugklas gaan, zoals een fiets of computer. Daarnaast is het mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen bij het aanschaffen van onder andere leermiddelen en het betalen van schoolgeld. Gezinnen met een inkomen tot en met 120% van het bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. De stijging betekent volgens de gemeente dat meer gezinnen de stichting weten te vinden.