Werkplein spoort voor 3,6 miljoen aan fraude op

415

Werkplein Hart van West-Brabant heeft in 2017 voor 3,6 miljoen euro aan uitkeringsfraude opgespoord. Vorig jaar zijn bijna duizend uitkeringsgerechtigden gecontroleerd. In 361 gevallen leidde dit tot het stopzetten, afwijzen of aanpassen van de uitkering.

Met het opsporen en bestraffen van fraude wil het werkplein het draagvlak voor inkomensregelingen in de samenleving behouden. Fraudeplegers lopen het risico op een boete en moeten het geld terugbetalen. De meeste fraudeplegers melden extra inkomsten niet, verblijven langdurig buiten de regio of geven medebewoners van 21 jaar en ouder niet op.