Vergoeding voor schade door graafwerkzaamheden

260

De voorbereidingen voor de aanleg van de Haven en de Markt in Zevenbergen zijn in volle gang. Dergelijke grootschalige fysieke ingrepen in de buitenruimte brengen risico’s op schade met zich mee. Hiertoe heeft de gemeente Moerdijk een zorgvuldige aanpak opgesteld, waarbij voorkoming van schade voorop staat. Ondernemers in het centrum zijn door de werkzaamheden tijdelijk wat minder goed bereikbaar en lopen zo een risico op omzetschade. Om alle risico’s goed in beeld te brengen, heeft de gemeente eerst grondig onderzoek gedaan. In het najaar start een nulmeting van de panden welke tussentijds ook wordt gedaan. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat er door de werkzaamheden in het centrum schade optreedt voor bewoners of winkeliers, dan zal de gemeente zich hiertoe primair aansprakelijk stellen. Om te voorkomen dat de schadelijdende partij voor afwikkeling van de schade zich tot diverse instanties moet richten, zal er een gemeentelijk schadeloket worden ingericht.