“Sluiting de Ruigenhil is onvermijdelijk”

279

De sluiting van basisschool de Ruigenhil in Helwijk is niet tegen te houden. Dat schrijven Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk als reactie op raadsvragen van CDA Moerdijk. Volgens de fracties zakt het leerlingenaantal tot het niveau waarvan het kabinet heeft bepaald dat opheffing een wettelijke verplichting is. Zij vinden het Stichting De Waarden sieren dat zij een fusie met de Singelschool onderzoekt. Zodoende kan er fusiegeld van het Rijk gevraagd worden.

Het CDA wil niet alleen dat het college gaat praten met het schoolbestuur, maar vraagt ook om mee te denken over een vervoersregeling voor de schoolkinderen die uit moeten wijken naar een andere kern. Het college heeft hiervoor altijd een afstand van groter dan 6 kilometer gehanteerd. Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk vinden dat de afstand tussen Helwijk en Willemstad goed met de fiets afgelegd kan worden. Wel vragen zij om een opknapbeurt van het fietspad tussen beide kernen.

ruigenhil_basisschool