Panden centrum Zevenbergen worden onteigend

944

De gemeente Moerdijk gaat in het centrum van Zevenbergen acht percelen onteigenen. De percelen zijn nodig voor de herontwikkeling van het centrum.

In het gebied Molenstraat, Markt en Doelstraat staan 21 woningen en twee andere panden die plaats moeten maken voor de bouwplannen. Inmiddels zijn 15 van de 23 objecten aangekocht. Met de eigenaren van de overige percelen is nog geen overeenstemming bereikt. De gemeente verwacht ook niet dat dit binnenkort gaat gebeuren. Daarom wil zij de onteigeningsprocedure opstarten. De gemeenteraad beslist hierover op 7 december.