Onmisbaar voor RTVM

Radio- en Televisiestichting Moerdijk (RTVM) is een stichting met als doel het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Moerdijk. De omroep heeft 32 vrijwillige medewerk(st)ers die zorg dragen voor radio, kabelkrant, en website. (en televisie.)

Het bestuur bestaat uit:

IMG_8511

 

 

 

Bas Hollemans, Voorzitter

IMG_8122

 

 

 

Jacques van den Baard, penningmeester.

hans10

 

 

 

Hans Knook, algemeen bestuurslid.

frans10

 

 

 

Frans Fakkers, Erelid

unknown

 

 

 

Anja Verhaart, secretaris.

unknown

 

 

Rens Nagtzaam , algemeen bestuurslid.

Het bestuur vergadert -met uitzondering van de zomerperiode- maandelijks, daarbij is indien nodig ook een vertegenwoordiging van de hoofden techniek en radio aanwezig.

De omroep en de mediawet:
Het Commissariaat voor de Media wijst zendtijd toe aan de omroepen, en ziet er op toe dat omroepen de Mediawet naleven. Deze zendvergunning is geldig voor een periode van 5 jaar en dient de omroep steeds weer opnieuw aan te vragen. Aan Radio- en Televisiestichting Moerdijk werd op 1 maart 2010 zendtijd toegewezen met een geldigheidsduur tot 1 maart 2015. Dan moet de omroep opnieuw een aanvraag indienen. Om uit te mogen zenden is een vergunning vereist op grond van de Telecommunicatie wet. Deze vergunning moeten omroepen aanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom. Ook deze vergunningen moeten regelmatig verlengd worden.

Alle lokale omroepinstellingen informeren het Commissariaat voor de Media jaarlijks over hun programmabeleid, het functioneren van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) en de financiële situatie. Dit zijn zij wettelijk verplicht. Met behulp van de toegezonden gegevens wordt beoordeeld of de omroepinstellingen voldoen aan de mediawettelijke voorschriften. Dit wordt het Integraal Toezicht Lokale Omroep genoemd. Het bestuur moet zich verantwoorden over: de zendtijd, reclame, sponsoring, programmering, inkomsten uit reclame, samenstelling en het functioneren van het PBO, nevenactiviteiten. Er moet een jaarrekening en een jaarverslag worden ingediend. Deze gegevens worden door het bestuur van RTVM ook toegestuurd naar de Olon, het overkoepelende orgaan voor lokale omroepen in Nederland, en naar de gemeente, in verband met het verstrekken van de subsidie aan de omroep.