Moerdijk vervangt ‘groene kapitaal’

551

De komende tien jaar vervangt of renoveert de gemeente Moerdijk een deel van haar openbaar groen. Dat is nodig om de bomen, struiken, grasvelden en plantsoenen in goede conditie te houden. Uit onderzoek blijkt dat momenteel 13% van het openbaar groen niet voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit. Hiervan moet 80% vervangen of omgevormd worden. Het is ook nodig om extra bomen te planten.

Het kost de gemeente bijna 2,5 miljoen euro om het openbaar groen in de komende tien jaar op het gewenste niveau te krijgen. Per kern en wijk is in kaart gebracht wat er moet gebeuren.