Erfpacht Fort Sabina verlengd

368
Artist impression Studio Marco Vermeulen

De gemeente Moerdijk houdt tot zeker 2047 Fort Sabina in Heijningen in erfpacht. De nieuwe erfpachtovereenkomst met eigenaar Staatsbosbeheer is woensdag ondertekend. Samen met stichting Fort Sabina.nl en Staatsbosheer zet de gemeente zich in om de recreatieve, toeristische en culturele invulling van Fort Sabina te versterken. Om dit te bereiken is in november 2016 het ontwikkelplan Fort Sabina opgesteld. Vorig jaar heeft de gemeente hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Eenzelfde bedrag steekt de provincie Noord-Brabant in de plannen.