CDA in de bres voor bijen

987

CDA Moerdijk springt in de bres voor bijen. Een groot aantal soorten bijen dreigt in Nederland uit te sterven. Dat komt waarschijnlijk door het gebruik van gif, ziekten en een gebrek aan voedsel. Aan dat laatste wil CDA Moerdijk iets doen. De fractie heeft het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders gevraagd de Moerdijkse kernen te verbinden met zogenaamde Bijenlinten. Een Bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk aaneengesloten stukken tuin met daarin bijenvriendelijke planten die bloeien van het vroege voorjaar tot het late najaar. De tuinen kunnen in het bezit zijn van particulieren, maar ook van de gemeente, bedrijven of sportverenigingen.