PBO

onmisbaar-150x150Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) : úw invloed op ónze programmering.

Ons West Brabant, dient een afspiegeling te zijn van onze gemeente. Elke bevolkingsgroep moet zich kunnen herkennen in de programmering. Dat is wettelijk vastgelegd. Die afspiegeling van de bevolking vind je terug in het Programma Beleidsbepalend Orgaan, het PBO. Daarin hebben vrijwilligers uit diverse lokale stichtingen en verenigingen zitting.
Het PBO is het orgaan dat bestaat uit 8 maatschappelijke stromingen die door de wet zijn genoemd en die in het PBO vertegenwoordigd moeten zijn. Zo moeten in de programmaraad o.a vertegenwoordigd zijn de werknemersorganisaties, de werkgeversorganisatie, sport/recreatie, cultuur en kunst, levensbeschouwelijke groepering, allochtonen, onderwijs en educatie.

De belangrijkste taak van het PBO is om samen met de hoofdredacteur de programmering van de omroep vast te stellen. Velen zullen denken dat het bestuur dat doet. Echter dat is niet juist. De belangrijkste taak van het bestuur is het zorgen dat de medewerkers hun werk kunnen doen, met andere woorden dat er middelen zijn om de omroep te kunnen laten draaien.

Programmatisch ligt de verantwoordelijkheid bij de Hoofdredacteur die dat in samenspraak/overleg doet met het PBO. Het PBO is dus van belang voor de keuze die gemaakt worden. En ook hier zouden we best nog wat mensen enthousiast willen maken om mee te doen. Het uiteindelijk een belangrijk onderdeel van Ons West Brabant, zo niet het belangrijkste onderdeel dat onafhankelijk opereert en zijn adviezen uitbrengt waar nodig. Het PBO komt 4 keer per jaar bij elkaar waar dan de zaken op het gebied van de programmering ook naar de toekomst toe, wijzigingen van het programma-aanbod etc. samen met de hoofdredacteur besproken worden.

Wilt u namens uw vereniging zitting nemen in het PBO, neem dan contact op met het secretariaat: bestuur@onswestbrabant.nl