Aanpak sluipverkeer Zevenbergschen Hoek werkt

448
De Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek. Foto: gemeente Moerdijk

Het uitdelen van boetes aan het sluipverkeer dat door Zevenbergschen Hoek rijdt werpt zijn vruchten af. Werden op 9 mei nog 60 bekeuringen uitgedeeld aan overtreders, op 18 juli was dat er nog slechts één. De tijdelijke maatregel blijft voorlopig nog van kracht.

Sinds 27 april is de kern van Zevenbergschen Hoek op werkdagen van 06.00 tot 09.00 verboden terrein voor doorgaand verkeer. Wie zich daar niet aan houdt krijgt een boete van 99 euro. Deze maatregel is ingesteld omdat bewoners ernstige overlast hebben van het sluipverkeer. Wie in het dorp moet zijn voor bijvoorbeeld een boodschap of om kinderen naar school te brengen, krijgt geen bekeuring. De inwoners gaven onlangs tijdens een evaluatiebijeenkomst aan tevreden te zijn. In de loop van volgend jaar komt er een definitieve maatregel. Het gedeelte Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat wordt dan minder aantrekkelijk gemaakt voor het sluipverkeer. Zeker tot aan dat moment blijft de maatregel tijdens de spits van kracht.